Učitelji in strokovni delavci

PRIIMEK IN IME UČITELJICE/
UČITELJA
RAZREDNIK/ UČI NAZIV E-NASLOV
Ana Gorše 1. a, profesorica razrednega pouka ana.gorse@os-loka-crnomelj.si
Anica Butala 1. a, drugi učitelj, diplomirana vzgojiteljica anica.butala@os-loka-crnomelj.si
N. Tina Prijanovič 1. b profesorica razrednega pouka tina.prijanovic@os-loka-crnomelj.si
Ana Kočevar 1. b, drugi učitelj, magistrica profesorica razrednega pouka ana.kocevar@os-loka-crnomelj.si
Irena Stopar Kovaljev 1. c profesorica razrednega pouka irena.stopar@os-loka-crnomelj.si
Nina Mržljak 1. c, drugi učitelj, diplomirana vzgojiteljica nina.mrzljak@os-loka-crnomelj.si
Nataša Šuštarič Bradač 2. a profesorica razrednega pouka natasa.bradac@os-loka-crnomelj.si
Barbara Hlebec 2. b profesorica razrednega pouka barbara.hlebec@os-loka-crnomelj.si
Zdenka Konda 3. a učiteljica razrednega pouka zdenka.konda@os-loka-crnomelj.si
Marija Plavec 3. b, vodja enote učiteljica razrednega pouka marija.plavec@os-loka-crnomelj.si
Darinka Radovič 3. c učiteljica razrednega pouka darinka.radovic@os-loka-crnomelj.si
Helena Šikonja 4. a učiteljica razrednega pouka helena.sikonja@os-loka-crnomelj.si
Darja Matkovič 4. b profesorica razrednega pouka darja.matkovic@os-loka-crnomelj.si
Marjetka Žunič 4. c učiteljica razrednega pouka marjetka.zunic@os-loka-crnomelj.si
Franci Mravinec 5. a učitelj razrednega pouka franci.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Stanka Mržljak 5. b profesorica razrednega pouka stanka.mrzljak@os-loka-crnomelj.si
Dragica Jankovič 5. c učiteljica razrednega pouka dragica.jankovic@os-loka-crnomelj.si
Peter Mravinec 6. a, TIT, profesor tehnike in fizike peter.mravinec@os-loka-crnomelj.si
David Štefanič 6. b, TJA univ. diplomirani anglist david.stefanic@os-loka-crnomelj.si
Alenka Mravinec 6. c, GOS, VEZ predmetna učiteljica biologije in gospodinjstva alenka.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Anja Golobič 7. a, MAT, NIP-TEH profesorica matematike in tehnike anja.golobic@os-loka-crnomelj.si
Tihana Malič 7. b, TJA profesorica angleščine tihana.malic@os-loka-crnomelj.si
Darinka Krušič 7. c, SLO profesorica slovenščine darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si
Katja Peganc 8. a, SLO magistrica profesorica slovenistike katja.peganc@os-loka-crnomelj.si
Helena Kambič 8. b, TJA profesorica angleščine in sociologije helena.kambic@os-loka-crnomelj.si
Alojz Hudelja 8. c, KEM, BIO profesor biologije in kemije alojz.hudelja@os-loka-crnomelj.si
Jeni Kure 9. a, TJA profesorica angleščine jeni.kure@os-loka-crnomelj.si
Maja Kunič 9. b, SLO profesorica slovenščine in sociologije kulture maja.kunic@os-loka-crnomelj.si
Tomaž Grdešič 9. c, ZGO, DKE univerzitetni diplomirani zgodovinar tomaz.grdesic@os-loka-crnomelj.si

 

NERAZREDNIKI

Ana Kump TJA – zgodnje poučevanje v 1. r. in 2. r. profesorica razrednega pouka ana.kump@os-loka-crnomelj.si
Ana Gregorac GUM , OPB Griblje profesorica razrednega pouka ana.gregorac@os-loka-crnomelj.si
Katarina  Pavlakovič MAT, računalničarka, NIP-RAČ, UBE, FVZ profesorica matematike in računalništva katarina.pavlakovic@os-loka-crnomelj.si
Helena Željko ZGO učiteljica geografije in zgodovine helena.zeljko@os-loka-crnomelj.si
Petra Poplašen NE1, NE2,  NE3, NIP NEM, OPB profesorica nemščine petra.poplasen@os-loka-crnomelj.si
Rok Weiss ŠPO, NOG, ŠZS profesor športne vzgoje rok.weiss@os-loka-crnomelj.si
Miha Movrin
SŠ Črnomelj
ŠPO, ŠZS, ŠZZ profesor športne vzgoje
Marko Šikonja ŠPO, ODB profesor športne vzgoje marko.sikonja@os-loka-crnomelj.si
Sonja Jerman SLO, NE1, NE2,  NE3, NIP NEM predmetna učiteljica slovenščine in nemščine sonja.jerman@os-loka-crnomelj.si
Zdravko Kunič psiholog diplomirani psiholog zdravko.kunic@os-loka-crnomelj.si
Jolanda Gerbec Kure MAT predmetna učiteljica matematike in tehnike jolanda.gerbeckure@os-loka-crnomelj.si
Katica Starc socialna delavka višja socialna delavka katica.starc@os-loka-crnomelj.si
Marija Špringer knjižničarka predmetna učiteljica slovenščine in književnosti marija.springer@os-loka-crnomelj.si
Urša Prus knjižničarka magistrica bibliotekarstva ursa.prus@os-loka-crnomelj.si
Majda Veselič GUM, OPZ in MPZ, GLP predmetna učiteljica glasbene vzgoje majda.veselic@os-loka-crnomelj.si
Sonja Malnarič pomočnica ravnateljice, ROM, MME, NIP-RAČ, računalničarka univ. diplomirana organizatorka dela – informatik sonja.malnaric@os-loka-crnomelj.si
mag. Sonja Štefanič OPB magistrica socialne pedagogike sonja.stefanic@os-loka-crnomelj.si
Martina Bahor NAR magistrica gospodinjstva in kemije martina.bahor@os-loka-crnomelj.si
Veronika Vrbanac MAT magistrica profesorica matematike veronika.vrbanac@os-loka-crnomelj.si
Jure Hribar FIZ profesor fizike jure.hribar@os-loka-crnomelj.si
Špela Vraničar LUM, LS1, LS2 profesorica likovne umetnosti spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si
Sašo Topler OPB Magister profesor inkluzivne pedagogike saso.topler@os-loka-crnomelj.si
Anton Jakša OPB Profesor grščine in latinščine anton.jaksa@os-loka-crnomelj.si

PODRUŽNICA GRIBLJE
Branka Weiss 1., 2. r, ., vodja podružnice učiteljica razrednega pouka branka.weiss@os-loka-crnomelj.si
Jana Štajdohar 3., 4., 5. r. profesorica razrednega pouka jana.stajdohar@os-loka-crnomelj.si

PODRUŽNICA ADLEŠIČI
Tadeja Kuzma 1. , 2. r, vodja podružnice profesorica razrednega pouka tadeja.kuzma@os-loka-crnomelj.si
Renata Grguraš drugi učitelj 1. r, OPB višja vzgojiteljica renata.grguras@os-loka-crnomelj.si
Katarina Simčič 3. r. profesorica razrednega pouka katarina.gorse@os-loka-crnomelj.si
Darko Kočevar 4., 5. r. učitelj razrednega pouka darko.kocevar@os-loka-crnomelj.si