Skoči na glavno vsebino

Učitelji in strokovni delavci

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Razrednik/uči NazivE-NASLOV 
Tjaša Ogulin 1. a   prof.  razrednega pouka     
Helena Šikonja 1. a, drugi učitelj  učiteljica razrednega pouka    
Metka Čadonič 1. b    prof.  razrednega pouka     
  
Renata Grguraš 1. b, drugi učitelj, OPB    vzgojiteljica predšolskih otrok    
  
Irena Stopar Kovaljev 1. c   prof.  razrednega pouka   
Anica Butala 1. c, drugi učitelj   dipl. vzgojiteljica    
Nataša Šuštarič Bradač 2. a prof.  razrednega pouka       
Zdenka Konda 2. b učiteljica razrednega pouka      
Marija Plavec 2. c učiteljica razrednega pouka    
Ana Gorše 3. a, vodja enote Stratus prof.  razrednega pouka      
Nataša Tina Prijanovič 3. b prof.  razrednega pouka      
  
Stanka Mržljak 4. a prof.  razrednega pouka    
Dragica Jankovič 4. b učiteljica razrednega pouka    
Tea Zorn  4. c prof.  razrednega pouka    
Marjetka Žunič 5. a učiteljica razrednega pouka    
Franci Mravinec 5. b učitelj razrednega pouka    
Darja Matkovič 5. c profesorica razrednega pouka    
Marko Šikonja 6. a, ŠPO prof. športne vzgoje   
Katarina Pavlakovič 6. b, MAT prof.  matematike in računalništva    
Darinka Krušič 6. c, SLO prof. slovenščine   
Maja Kunič 7. a, SLO prof. slovenščine   
Irena Mihelčič  7. b, BIO, NAR, SPH, OPB 4. r  prof.  biologije in gospodinjstva   
Veronika Vrbanac 7. c, MAT  magistrica prof.  matematike    
Helena Kambič 8. a, TJA, DKE   prof.  angleščine in sociologije    
Katja Peganc 8. b, SLJ  mag. prof. slovenistike   
Kristina Starešinič 8. c, NAR, KEM, POK  mag. prof.  kemije in gospodinjstva   
Tomaž Grdešič  9. a, ZGO, DKE   univ. dipl. zgodovinar    
David Štefanič 9. b, TJA  univ. dipl.  anglist     
Jeni Kure  9. c, TJA   prof. angleščine    

NERAZREDNIKI so dosegljivi na službene elektronske naslove. Z njimi se lahko osebno dogovorite za pogovor v živo ali na daljavo. 

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Učitelj uči NazivE-naslov
Peter Mravinec  TIT, OGL, NIP   prof.  fizike in tehnike    
Alenka Mravinec GOS, vezenje, OPB    predmetna učiteljica gospodinjstva in biologije   
Helena Željko GEO   predmetna učiteljica geografije in zgodovine    
Tihana Malič TJA, DKE  profesorica angleškega jezika s književnostjo in filozofije   
Petra Poplašen NE1, 2, 3, NIP-NEM    prof.  nemščine    
Rok Weiss ŠPO   prof.  športne vzgoje    
Brane Adlešič SŠ Črnomelj ŠPO    prof.  športne vzgoje       
Damjana Vraničar OPB 2. r prof. razrednega pouka  
Anita Hudorovac OPB 1. r dipl. vzgojiteljica   
Brigita Kapš Romska pomočnica, laborantka, OPB 5. r gimnazijski maturant  
  
Sonja Jerman OPB predm. učit. slovenščine in nemščine   
Jolanda Gerbec Kure Učna pomoč predmetna učiteljica matematike in tehnike    
Nastja Luič psihologinja univ. dipl. psihologinja    
Urša Prus knjižničarka   mag.  bibliotekarstva    
Sonja Malnarič pomočnica ravnatelja, NIP-RAČ, VPNDN   univ. dipl. org. dela  – informatik      
Alojz Hudelja KEM, OPB 3. r  prof. kemije, biologije in naravoslovja   
mag. Sonja Štefanič socialna pedagoginja mag. socialne pedagogike    
Sandra Jakobčič TJA, pedagoginja   
Jure Hribar FIZ , MAT  prof.  fizike    
Špela Vraničar LUM, LS, NIP-LUM   prof.  likovne umetnosti    
Anton Jakša OPB, knjižničar profesor grščine in latinščine  
Barbara Hlebec Pomočnica ravnatelja, GUM prof. razrednega pouka  
Mateja Stariha ŠPO Prof. športne vzgoje  
Katja Stariha GUM, MPZ Študentka glasbene pedagogike  
Nuša Cindrič MAT Mag. prof. poučevanja matematike in računalništva  
Anita Matkovič JUV  
uni.dipl.etnologinja in kulturna antropologinja  
 
Radha Bačurina  SLJ, OPB    mag. rusistike in   
mag. slovenistike   
 

PODRUŽNICA GRIBLJE 

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Razrednik/učitelj uči NazivE-naslov
Branka Weiss  1., 2. r učiteljica razrednega pouka    
Jana Štajdohar 3., 4., 5. r., vodja podružnice prof. razrednega pouka    
Ana Kočevar 2. učitelj v 1.r prof. razrednega pouka    
  
 OPB   

PODRUŽNICA ADLEŠIČI 

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Razrednik/učitelj uči NazivE-naslov
Tadeja Kuzma 1. r, vodja podružnice prof. razrednega pouka    
Eva Pezdirec 1. r, drugi učitelj, OPB prof. razrednega pouka    
Katarina Simčič 2., 3. r  prof. razrednega pouka   katarina.gorse©os-loka-crnomelj.si 
Ana Kump 4., 5.r prof. razrednega pouka    
Dostopnost