<![CDATA[

V petek, 12.10. 2018, so učenci 3. razredov matične šole ter podružničnih šol Adlešiči in Griblje obiskali kmetiji Štrucelj in Brodarič v Gribljah.
Pri Štrucljih so se učenci seznanili z živinorejo, spoznali proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov ter z zanimanjem opazovali robotsko molžo krav.
Pri Brodaričih pa so učenci spoznavali različna žita ter mlin ter si ogledali kmetijo in različne domače živali. Obe družini sta nas toplo sprejeli in nas pogostili s sladkimi dobrotami. V Gribljah smo preživeli tako lep in nepozaben dan.

]]>