V torek, 11. junija 2019, so imeli učenci 7. razredov  tehniški dan alternativni viri energije.

Peš smo se odpravili do nekdanje tovarne Belsad pri Kanižarici.  Pot smo nadaljevali čez most nad  reko Dobličico in po kolovozni poti naprej v smeri Jelševnika. Pri površini, kjer je veliko sončnih panelov smo se ustavili. Učenci so izvedeli kako delujejo sončne celice in kako deluje sončna elektrarna ter kakšen je njen ekološki pomen. Zvedeli so tudi kakšne so negativne ekološke posledice ob uničenju ob lanskoletni močni toči.

Na drugi strani   sončne elektrarne se nahaja nasad azijske tujerodne drevesne vrste Pavlovnije. Spoznali so tako pozitivne kot negativne posledice gojenja tujerodnih drevesnih vrst in pomen biomase. Tudi tukaj so lahko opazovali negativne posledice lanskega neurja, saj so rastline ponovno pognale v več steblih.

Pot smo nadaljevali do izletniške kmetije Zupančič, kjer smo najprej imeli zasluženo malico. Aktivnosti smo nadaljevali v dveh skupinah. Učenci so si ogledali video posnetek črnega močerila, ki je značilni endemit za Belo krajino, odkrit leta 1986. Spoznali so vse posebnosti te dvoživke, ki se kar v nekaj lastnostih razlikuje od svetle človeške ribice.

Z Rihardom Zupančičem so si ogledali  izvir kraškega potoka Jelševniščice in ob njem opazovalno postajo Biotehniške fakultete. Na lesenem akacijevem platoju ob potoku so ob določevalnih ključih spoznali nekaj primerov vodnih in obvodnih rastlin. Spoznali so tudi glavno dejavnost izletniške kmetije, gojenje rib postrvi, ki zahtevajo hladno vodo, bogato s kisikom.

Po končanih aktivnostih smo pot nadaljevali nazaj do šole.