Zapisnik 1. sestanka šolske skupnosti OŠ Loka Črnomelj

Datum: 3. 10. 2019, ob 7. 30

Prisotni so bili predstavniki vseh oddelčnih skupnosti.

Dnevni red:

  1. Nagovor pomočnice ravnateljice
  2. Predstavitev mentorice in predstavnikov oddelčnih skupnosti
  3. Izvolitev vodstva in predstavnikov Zdrave šole
  4. Plan dela v šolskem letu 2019/20
  5. Pobude in predlogi

Ad 1.

Pomočnica ravnateljice je nagovorila učence in  jih vzpodbudila k sodelovanju pri aktivnostih v okviru šolske skupnosti in šolskega parlamenta.

Ad 2.

Mentorica Šolske skupnosti in šolskega parlamenta v šolskem letu je Helena Kambič. V šolsko skupnost so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda.

Ad 3.

Za predsednika šolske skupnosti je bil z  večino glasov izvoljeni Maj Bukovec (9. c), za namestnico in zapisnikarico Ana Majerle (9. c), Predstavnika Zdrave šole sta Tadej Klevišar (8. b) in Swen Horn (7. b).

Ad 4.

Mentorica je predstavila plan dela in dejavnosti.  Šolski parlament bo letos potekal na temo Moja poklicna prihodnost.

Dogovorili smo se, da bi organizirali sprejem za prvošolčke. Predlog je bil, da bi učenci 9. razredov (prostovoljno) popeljal prvošolčke po novem delu šole in z njimi preživeli nekaj učnih ur.

V tednu od  7. do 11. oktobra je Teden otroka in primeren čas za izvedbo te dejavnosti.

Tema letošnjega tedna otroka je Naše pravice.

Zbiranje starega papirja bodo organizirali učenci 9. razreda.

Ad 5.

Učenci predmetne stopnje so potožili, da je pri kosilu velika gneča in zaradi tega nekateri učenci zamudijo avtobus. Učenci podaljšanega bivanja potrebujejo za kosilo več časa in naj gredo na kosilo med peto in šesto uro, ne pa med odmori. Gotovo pa je problem bolj pereč v začetku šolskega leta, ker se učenci še navajajo na šolski red.

Petošolci, ki imajo pouk na Srednji šoli so potožili, da imajo zaradi oddaljenost učilnice od kuhinje težave pri prinašanju malice. Problem je že zaznan in je v fazi reševanja.

Učenci bodo informacije posredovali svojim sošolcem.

Sestanek smo zaključili ob 8. 15.

Mentorica: Helena Kambič                                                               Predsednik ŠS: Maj Bukovec