1. oktobra 2019 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za bronasto Proteusovo priznanje. Tekmovanja sta se udeležila dva učenca iz 9. razreda.

V petek, 29. novembra 2019 bo na državnem tekmovanju šolo zastopal učenec Gal Stopar iz 9. razreda, ki je pokazal največ znanja o proteusu in jamskih ekosistemih in s tem osvojil tudi bronasto Proteusovo priznanje. Proteus je človeška ribica, ki je endemit na belokranjskem krasu. Še posebno smo ponosni na Črnega močerila ali črna človeška ribica (znanstveno ime Proteus anguinus parkelj), ki je posebnost Bele krajine.

Galu in njegovemu mentorju Alojzu Hudelji iskreno čestitamo. Želimo mu  želimo veliko sreče in znanja na državnem tekmovanju.