Zapisnik 5. sestanka predstavnikov oddelčnih skupnosti v šolski skupnosti, 

ki je bil 4. marca 2020 ob 7. 30 v predavalnici OŠ Loka Črnomelj 

Dnevni red: 

  1. Obisk Varuha človekovih pravic 
  2. 2Regijski parlament v Novem mestu
  3. Razno

Na sestanku so manjkali predstavniki 2. c, 3. a, 4. b, 4. c, 6. c, 7. c, 8. b. Prisotna je bila tudi pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič, v drugem delu pa tudi ravnateljica Damjana Vraničar. 

Ad1 

V mesecu februarju smo Varuhu človekovih pravic, g. Petru Svetini, napisali pismo, v katerem smo predstavili problematiko glede gradnje šole. V pismu smo varuha prosili, da nam prisluhne in si morda vzame čas za pogovor z nami. Pismu smo priložili tudi pismo, ki so ga predstavniki staršev poslali na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

  1. februarja smo od Varuha dobili pismo, v katerem sporoča, da se bo z veseljem odzval našemu vabilu in nas bo obiskal 18. 3. 2020.

Z učenci smo se pogovorili o napovedanem obisku. Pripravili bomo kratek program, kjer bomo predstavili šolo, dosežke učencev in  problematiko povezano z gradnjo šole. Varuha bomo popeljali na kratek ogled starega dela šole. 

Na obisku bodo prisotni predstavniki oddelčnih skupnosti in skupina učencev predmeta DKE, ki bodo pripravili vprašanja in pobude za varuha. 

Učence naprošamo, da prispevajo svoje ideje za popestritev obiska. V naslednjem tednu bomo izvedli sestanek, kjer bomo ideje strnili. 

Ad2. 

Na občinskem parlamentu so našo šolo zastopali Ana Majerle, Maj Bukovec, Jan Brodarič in Swen Horn. Na koncu so predstavniki vseh šol v črnomaljski občini izvolili predstavnike za na regijsko raven. Med izvoljenimi učenci je bil Swen Horn, učenec 7. b,  ki se bo udeležil regijskega parlamenta 9. marca 2020 v Rotovžu v Novem mestu. 

Ad3. 

Po novem učenci od 6. do 9. razreda, malicajo v učilnici, kjer imajo pouk 2. šolsko uro. Reditelji naj poskrbijo za čiste učilnice.  

 

 

Zapisnik pisala: Ana Majerle 

Mentorica ŠS: Helena Kambič