Ne to ni prvoaprilska šala, ampak resnični dogodek, ko se morajo učitelji zaradi karantene strokovno povezovati med seboj na drugačen način. Virtualni dogodek  – videokonferenco je organizirala ravnateljica Damjana Vraničar v programu Microsoft Teams.

Zaradi novega načina opravljanja učiteljskega poklica se v izrednih razmerah  tudi v šolah učimo sproti, vsak dan znova. Na OŠ Loka Črnomelj smo že prvi dan po zaprtju šol pričeli s poukom na daljavo in naši učitelji se trudijo, da bi pouk stekel v popolnoma drugačnih okoliščinah.

Na videokonferenci so strokovni in razredni aktivi pripravili poročila v živo, kako poteka delo v spletnih učilnicah Teams in drugih spletnih orodjih (spletna stran, socialna omrežja, e-pošta …) in delili strokovne izkušnje med seboj.

Veseli me, da učitelji uporabljajo različna spletna orodja in kanale preko katerih naši učenci lahko pridobivajo nova znanja in opravijo stik z učencem in tudi s starši. Pretekli teden so učitelji za učence predmetnega pouka vzpostavili nove spletne učilnice Teams, v katerih se še vsi skupaj učimo z  učenci od 6. do 9. razreda.

Zagotovo bo odsotnost neposrednega stika sčasoma postala problem, ker smo ljudje družabna bitja, uspešni in motivirani smo, kadar se učimo drug od drugega. Zato so učitelji na tej konferenci zagotovili, da se bodo potrudili za virtualne stike, ki so v tem trenutku edini. Učitelji nismo pozabili na učence z odločbami in na družine, ki imajo socialne in ekonomske primanjkljaje. Zavedamo se, da so pisna navodila povsem nekaj drugega kot živa beseda.

Ugotavljamo, da se v teh okoliščinah  še bolj povezujejo tudi učenci in celo drug drugemu razlagajo učno snov. Odziv učencev je nad pričakovanji, motivacija za učenje je odlična. Mnogi starši so razpeti z delom od doma in delo z otroki za šolo. Zavedamo se, da takšno delo učencem vzame bistveno več časa kot običajni šolski dan. Starši so šolo, ki poteka v domovih, vzeli zelo resno, čeprav  nekateri ne poznajo učnih strategij. Zbornica učiteljev in vodstvo šole se staršem zahvaljuje za pomoč ob osvajanju novih učnih vsebin. Učitelji večinoma pripravljajo temeljna znanja  in poskušajo učence voditi po korakih novih znanj in ponavljanja vsebin na različne načine. Učenci, učitelji so tu zaradi vas, sledite jih, kontaktirajte jih in jih prosite za dodatna pojasnila, če ne bo šlo.

 

Vsi skupaj se v novih okoliščinah učimo vedno znova in vsak dan in napake so dovoljene.

Virusni sovražnik nam ne bo uničil dragocenih lekcij v življenju, kot so delitev pomoči, solidarnosti, hvaležnosti …

Zahvaljujem se vsem, ki se trudite po svojih najboljših močeh – učitelji in  starši, da bi naši in vaši učenci  v teh kriznih časih dobili kvalitetno učno podporo.

Ravnateljica Damjana Vraničar