Skoči na glavno vsebino
Učitelji so opravili analizo dela v spletnih učilnicah predmetnega pouka. Ugotovili smo, da nekateri učenci premalo sodelujete z učitelji. Predvidevamo, da imate lahko pri delu z računalnikom tudi kakšne tehnične težave.
Ker je celoten sistem dela v programu TEAMS za nas nov, tako za učitelje, učence kot starše, še vedno prihaja do nekaterih težav. Učenci so mogoče delali šolsko delo, ampak so imeli težave z oddajo svojih izdelkov. Najpogosteje se je dogajalo, da so učenci svoje delo naložili v dodeljeno nalogo (Assignment), ampak niso kliknili gumba za oddajo (Turn in). Zato učitelj ni bil seznanjen, da je učenec nalogo opravil. Bodite pozorni, da kliknete gumb Turn in ob oddaji naloge.
Nekateri učenci so se znašli in naloge pošiljali učiteljem preko klepeta znotraj aplikacije ali pa preko elektronske pošte. Učitelji smo seveda pozorni na vse možne načine komunikacije in jih spremljamo, zato je tudi takšen način oddaje svojega dela dobrodošel. V primeru nadaljnjih težav z oddajanjem nalog ali drugih tehničnih težav vam svetujemo, da se obrnete na vašega razrednika oziroma na šolsko računalničarko (katarina.pavlakovic@os-loka-crnomelj.si).

Še nekaj napotkov za orientacijo v programu TEAMS:

Ko se učenec prijavi v spletno učilnico TEAMS, lahko hitro vidi, kje so nove aktivnosti (glej sliko spodaj).
1. Ime spletne učilnice je zapisano bolj odebeljeno, kar pomeni, da je učitelj vnesel novo objavo, učno gradivo ali dodeljeno nalogo. Pri slikici skupine je številka zapisana v rdečem krogcu, kar pomeni, da je dodeljena nova naloga.
2. Če je dodeljena nova naloga, je to vidno tudi v navpičnem meniju skrajno levo in je označeno z rdečo pikico pri možnosti Dodeljene naloge.

3. Če je dodeljena nova naloga ali nova aktivnost, je to vidno tudi v navpičnem meniju skrajno levo pri možnosti Dejavnost – rdeč krogec s številko novih dejavnosti.


Težave pri oddaji dodeljene naloge:

1. Pri dodeljeni nalogi lahko učenec odda dokument (word ali slika ali katerikoli drugi dokument) s klikom na gumb +Add work.
2. Ko je dokument naložen, je potrebno obvezno klikniti gumb Turn in.
Katarina Pavlakovič, računalničarka
Dostopnost