UTRINKI ŠOLE NA DALJAVO 2. DEL – 1. IN 3. RAZRED PODRUŽNIČNE ŠOLE ADLEŠIČI