o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ LOKA Črnomelj v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Spoštovani!

Dne 8.5.2020 smo šole prejele okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 8.5.2020 pod številko 6030-1/2020/31. Obveščamo vas, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ predvidoma od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole. Prav tako se bo vzgojno izobraževalno delo predvidoma od 25. 5. 2020 v prostorih šole izvajalo za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4.-8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin in s tem o razlogu, da se tak otrok še vedno izobražuje na daljavo.

Šola pripravlja navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno seznanjeni. Razredničarke 1. triade bodo starše podrobno seznanile o organizaciji vzgojno-izobraževalnega preko video roditeljskih sestankov oz. e-pošte.

V podpis vam bodo posredovali:

· Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

· Prijavnica – OPB_VARSTVO_PREVOZ_KOSILO

Glede prevoza v šolo/domov sporočamo, da Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča peš hojo ali individualni prevoz učencev s strani staršev, kjer ne pride do združevanja učencev. Če le-to ne bo mogoče, bo organiziran prevoz učencev z avtobusi glede na relacije, kjer učenci bivajo.

Starši boste lahko vstopali le do vhodnih vrat. Dežurni učitelj bo odpeljal učenca v garderobo in poskrbel, da ne bo v stiku z učenci iz drugih razredov in ga bo predal razredničarki.

Vsi skupaj se bomo bolje počutili, če se bomo držali pravil, zato starše prosimo, da se pogovorite s svojim otrokom o priporočilih NIJZ. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo sodelovanje za kar se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni,

Črnomelj, 11. 5. 2020

Damjana Vraničar, ravnateljica