Skoči na glavno vsebino

V sredo, 16. 9. 2020, so imeli učenci 7. razredov tehniški dan.

Peš smo se odpravili v smeri proti Kanižarici do okljuka nad reko Dobličico, kjer so spoznali delovanje sončne elektrarne in sončnih celic v panelih, ki so razprostrti po veliki površini okljuka. Sončna energija je ena izmed glavnih alternativnih virov energije in jo je možno izkoriščati tudi v Beli krajini zaradi ugodnega podnebja.

V neposredni bližini nasproti sončne elektrarne smo si ogledali velik nasad azijskih dreves pavlovnij, ki je eno najhitreje rastočih dreves na svetu. Domovina drevesa je Kitajska. Drevo gojijo po svetu zaradi hitrega prirastka in dobrih mehanskih lastnostih lesa, ki pri sušenju ne poka, je lahek in ima majhno gostoto. V svetu to drevo uporabljajo za pridobivanje bioetanola. Spoznali smo tudi nevarnosti, saj je drevo tujerodno in izredno invazivno, kar pomeni, da s svojo rastjo ovira rast ostalih dreves.

Pot smo nadaljevali proti Jelševniku do Župančičevih, kjer so nas prijazno sprejeli predsednik Društva Proteus gospod Niko Šuštarič in ostali člani društva. Društvo sodeluje v Projektu za ohranitev črnega močerila z Zavodom za varstvo narave OE Novo mesto.

Po malici so se učenci razdelili v štiri skupine. Učenci so tako spoznali značilne živali potoka Jelševniščice, ki so pokazatelji čistosti vodotoka; izmerili so hitrost pretoka, širino struge in temperaturo vode; spoznali so vodne in obvodne rastline in jih določili s pomočjo enostavnih slikovnih ključev.

Predstavnica Zavoda za varstvo narave gospa Nina Prešeren Jankovič je učencem predstavila bistvene razlike med endemitom črnim močerilom in navadnim močerilom ter predstavila geološke značilnosti Bele krajine ob novi skrbno pripravljeni razstavi.

Na koncu je sledilo še skupinsko slikanje s predstavniki društva Proteus in zahvala tako društvu Proteus kot Zavodu za varstvo narave, da smo si lahko v okviru projekta vse ogledali popolnoma zastonj.

Dan dejavnosti je bil izredno bogat, saj so učenci ob različnih nalogah bili aktivni in pozorni opazovalci. Še kako veseli so bili ob spoznavanju novih vodnih organizmov.

Polni novih spoznanj o črnemu močerilu endemitu, ki je značilen le za ta predel Bele krajine in nikjer drugje na svetu, smo se odpravili nazaj proti šoli.

Alojz Hudelja

Dostopnost