Skoči na glavno vsebino

Spoštovani!

Danes ponovno prehajamo na delo na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. Letos smo na to vseeno bolje pripravljeni, kot smo bili preteklo šolsko leto.

Z učitelji smo se dogovorili,  da bo večina pouka potekala vsak dan po urniku. Učenci ga morajo redno obiskovati.
Vsi učenci so bili seznanjeni z orodji, ki jih bomo pri delu na daljavo uporabljali, ravno tako so jim razredniki posredovali navodila za delo.

Učenci, pri delu na daljavo, se morate odzivati na navodila učiteljev, redno izpolnjevati vse naloge in se držati dogovorov. Vsak dan ste dolžni vstopiti v spletno učilnico Teams, kjer boste pri posameznem predmetu dobili navodila, kako bo potekal pouk, katere učne vsebine boste obravnavali, učna gradiva, oddajanje nalog … Ocenjevanje znanja bo napovedano, spremljalo  se bo tudi sprotno delo, zato pazite, da ne boste z oddajanjem nalog zamujali.  Vsak dan se bo v e-dnevnik  (tako, kot kadar ste v šoli) vpisovala vaša prisotnost/odsotnost, zato se trudite z rednim prihajanjem na pouk.

Učitelji se bodo trudili, da vam bomo pouk popestrili tudi z različnimi dejavnostmi in vam posredovali tudi krajše video posnetke razlag.

V primeru težav  s prijavo v spletno učilnico se obrnite na računalničarko na e-naslov katarina.pavlakovic@os-loka-crnomelj.si

V primeru težav z povezavo (internetom), nedelovanjem računalniške opreme pa na pomočnico ravnateljice na e naslov sonja.malnaric@os-loka-crnomelj.si . Zavedamo se, da za izobraževanje na daljavo nimate vsi enakih možnosti. Velikokrat te težave ni možno odpraviti čez noč. Na šoli se bomo trudili, da vam pri tem pomagamo.

Starši,  spodbujajte svoje otroke, da bodo redno obiskovali pouk in sproti opravljali svoje obveznosti.
Naj vam naslednji tedni minejo čim bolj mirno in zdravo.

Redno spremljajte obvestila na šolski spletni strani.

Ob velikem porastu števila okuženih moramo še bolj kot doslej paziti nase in na svoje zdravje ter dosledno upoštevati navodila in priporočila.

Pazite nase in ostanite zdravi.

 Vodstvo šole

Dostopnost