Leto 2020 je bilo v občini Črnomelj razglašeno za Doltarjevo leto. V organizaciji Mestne muzejske zbirke RIC Črnomelj je bil v sklopu tega razpisan literarni in likovni natečaj na temi Črnomelj pred stoletjem, danes in jutri ter Josip Doltar in sledi, ki jih je zapustil v Črnomlju.Na likovnem natečaju so sodelovale tudi učenke predmeta likovno snovanje 1. Risale so mesto Črnomelj v preteklosti po starih razglednicah in kako ga same vidijo v prihodnosti. Špela Imširović iz 7.b je narisala črnomaljsko tromostovje z Dolgim mostom, za katerega je bil zaslužen prav Josip Doltar. Špela je za svojo risbo z ogljem in kredo prejela 2. nagrado na natečaju med 21 sodelujočimi učenci in dijaki belokranjskih šol.Iskrene čestitke!
Mentorica Špela Vraničar