Dragi učenci in starši!

Končno smo dočakali, da se zopet snidemo v šolskih prostorih. V ponedeljek, 22. 2. 2021, vas z veseljem pričakujemo! Nekateri se vračate po skoraj štirih mesecih dela na daljavo.

Vsak začetek je težek, a brez skrbi, poskrbeli bomo, da se boste hitro navadili na pouk. Verjamemo, da se ponovnega snidenja s sošolci in z nami veselite tudi vi. Osvežili bomo šolska pravila in se pogovorili o tem, kako bomo poskrbeli za svoje zdravje.

Spoštovani starši, v preteklosti smo že dokazali, da z doslednim izvajanjem in upoštevanjem zaščitnih ukrepov ter z medsebojnim sodelovanjem zmoremo preprečiti širjenje okužbe. Prosim, da se zaradi zagotavljanja čim večje varnosti nas vseh, s svojim otrokom pogovorite o upoštevanju vseh navodil in pravil, ki veljajo na šoli. V šolo naj pridejo le zdravi učenci.

Pri pouku bomo nekaj časa skupaj ponavljali učno snov, ki smo jo obravnavali v času šolanja na daljavo. Z veseljem bomo prisluhnili vašemu pripovedovanju, zato kar pogumno pokažite vse, česar ste se v tem času naučili.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo v skladu s priporočili NIJZ. Izvajal se bo le obvezni program, jutranje varstvo in OPB. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se bodo začasno izvajali na daljavo. Ravno tako se ne bo izvajal dopolnilni in dodatni pouk v skupinah, kjer bi prišlo do združevanja učencev iz različnih oddelkov. Tudi te ure se bodo začasno izvajale na daljavo. Individualne ure (IP) se bodo izvajale po urniku.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano samo za učence, ki nimajo druge možnosti. V primeru, da bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, vas prosimo, da poskrbite, da bo njegov čas bivanja tam (zaradi prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2) čim krajši.

Razredniki vam bodo podali še podrobnejša navodila za razred, v katerem je vaš otrok.

KOSILO bo glede na prijave učencev organizirano v jedilnici šole. Med kosilom bodo učenci v jedilnici razporejeni po oddelkih.

VOZNI RED

Matična šola v Loki

Vozni red avtobusov bo potekal po ustaljenem voznem redu. Sprememba bo le pri odhodih avtobusov. Tretjega razvoza ne bo, ker učenci ne bodo imeli izbirnih predmetov.

PŠ Adlešiči

Vozni red bo ostal enak, le 3. razvoza ne bo, ker bodo šli učenci prej domov.

PH Stratus

Vozni red avtobusov bo enak kot v začetku šolskega leta, le 1. razvoza iz PH Stratusa ne bo. Učence vozače bo avtobus odpeljal le enkrat.

Čim prijetneje preživite konec tedna, v nedeljo pa ne pozabite pripraviti šolskih torbic!

Komaj čakamo, da vas spet vidimo!

PROTOKOL ZA ČAS SPROŠČANJA UKREPOV COVID-19 GLEDE IZVAJANJA POUKA IN PREHRANE V OŠ Loka Črnomelj, za učence od 5. do 9. razreda, ki se bo še dopolnjeval.

Damjana Vraničar, ravnateljica