V ponedeljek, 12. aprila 2021, so se preko spletne aplikacije Zoom povezali mladi parlamentarci jugovzhodne regije, ki so bili izbrani na občinskih otroških parlamentih. Občino Črnomelj je med drugimi zastopala učenka naše šole Zara Kavčič.

Učence so pozdravili predsednica DPM Mojca Marjeta Ferkolj Smolič, strokovna sodelavka ZPMS Petra Zega, župan Novega mesta Gregor Macedoni in dolgoletna koordinatorica otroških parlamentov Vladka Škof.

Tema Moja poklicna prihodnost je bila razdeljena na pet podtem: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno;  Vpliv covid-19 na izbiro poklica. Učenci so v uvodu začeli razpravo v manjših skupinah (breakout rooms), nato pa nadaljevali s skupno razpravo.

Na koncu virtualnega srečanja je sledil izbor sedmih predstavnikov za nacionalno raven.

Ponosni in veseli smo, da je bila Zara izbrana med sedmimi kandidati, ki bodo zastopali jugovzhodno regijo. Čestitamo!

Helena Kambič