Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši!

Danes ste učenci v šoli dobili  prijavnico za neobvezne in obvezne izbirne predmete, ki jih OŠ Loka Črnomelj ponuja za šolsko leto 2021/2022. Učenci razredne stopnje ste poleg  prijavnice dobili tudi opise predmetov, ki vam jih ponujamo.  Opise predmetov ste dobili tudi letošnji šestošolci, saj bo za vas izbira dveh OBVEZNIH izbirnih predmetov letos prvič. Učenci sedmega in osmega razreda pa postopek izbire že poznate, zato si lahko opise pogledate v zgibanki. 

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so obvezni in se ocenjujejo številčno (1–5). Vsi ponujeni predmeti se izvajajo eno uro tedensko. Izjema je nemščina, ki sta ji namenjeni dve uri na teden. Šola je obvezna ponuditi tuj jezik, verstva in etiko v 7., 8. in 9. razredu ter retoriko v 9. razredu. Enoletni program pomeni, da ga lahko izberemo le enkrat v treh letih.


Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.  Dodatne informacije o izbirnem predmetu lahko dobite pri izvajalcu predmeta ali pri pomočnici ravnateljice na e-naslovu sonja.malnaric@guest.arnes.si

Izpolnjeno in podpisano prijavnico prinesejo učenci nazaj razredniku takoj po praznikih.  

 Hvala za odzivnost in lepo pozdravljeni

Vodstvo šole

Dostopnost