Skoči na glavno vsebino

»Nekoč, pred davnimi časi …«, slogan letošnjega Mednarodnega meseca šolskih knjižnic, ki ga koordinira Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, nas je tudi na OŠ Loka Črnomelj popeljala v čarobni svet pravljic, ki nam omogočajo, da se spoznamo s pravljičnimi junaki. Učenci se načrtno že od prvih vstopov v šolske prostore spoznavajo z zgodbami, ki so se prenašale med mnogimi generacijami v preteklosti ter nas učijo o človekovih vrednotah in kulturi. Tako je Mednarodni mesec šolskih knjižnic idealen za povezovanje skozi zgodbe in nova spoznanja o različnih državah po svetu.

Leta 1999 so knjižničarji po vsem svetu začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali 22. oktobra. 2007. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje ga lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete dan ali teden, ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.«

Pravljice in ljudske povesti po svetu, letošnja tematika Mednarodnega meseca šolskih knjižnic, je OŠ Loka Črnomelj pisana na »kožo«. Učenci uživajo ob poslušanju ljudskih pravljic, njihovi sporočilnosti, nemalokrat pa so zgodbe tudi precej krvavo obarvane in nazorno poučne, kar učence preseneti. Ti radi poslušajo, da je zmagalo dobro nad zlim, spoznavajo nove-stare besede in besedne zveze in se čudijo pravljičnim bitjem, ki nam v Sloveniji niso poznana. In kaj smo v okviru Mednarodnega meseca šolskih knjižnic s tematiko Pravljice in ljudske povesti po svetu počeli na OŠ Loka Črnomelj? 

Na podružnicah:  

Učenci interesne dejavnosti dramskega krožka matične šole so učencem od 1. do 5. razreda na podružničnih šolah v Gribljah in Adlešičih, zaigrali ljudsko pravljico Palček. Z učenci 4. in 5. razredov smo v sklopu KIZ-ur obnovili značilnosti ljudskih pravljic, nato pa si je vsak učenec zbral kratko ljudsko pravljico, jo dvakrat prebral, si pomembne dogodke izpisal in jo poustvaril v šestih dejanjih v obliki stripa. Izdelke smo na PŠ Adlešiči razstavili v knjižnici, na PŠ Griblje pa v matični učilnici. Na obeh podružničnih šolah smo skupaj z učenci v knjižnicah postavili stenčas na tematiko Mednarodni mesec šolskih knjižnic.  

PH Stratus: 

Na PH Stratus, kjer so locirani učenci matične šole 1. VIO, so 3. razredi v sklopu OPB v knjižnici postavili stenčas na tematiko Mednarodni mesec šolskih knjižnic. V knjižnici smo na vidno mesto izpostavili zbirko tujih ljudskih pravljic. Učenci najraje posežejo po zbirki Slovanske ljudske pravljice, saj jih fascinira debelost knjige in ilustracije. V sklopu interesne dejavnosti pravljičnega krožka pa so učenci spoznali ljudsko pravljico o lisici, ki je ukradla mačko. Med branjem smo se pošteno nasmejali strahu volka in medveda, ki sta se bala domače mačke, poustvarili smo pravljico s pomočjo kolaž papirja, barvic in odpadlega jesenskega listja. Pričeli smo tudi z glasovanjem za izbor njihove najljubše knjige v sklopu projekta Moja najljubša knjiga meseca oktobra.  

Matična šola: 

Knjižnico na matični šoli uporabljajo učenci od 4. do 9. razreda. Imamo tri oddelke 5. razredov, v katerih sva knjižničarki izvedli KIZ-uro na tematiko ljudskih pravljic in uporabo kartografskega gradiva. Najprej smo ponovili značilnosti ljudskih pravljic, potem pa so učenci prisluhnili irski in francoski ljudski pravljici. Knjižničarka ju je povzela iz knjige Pravljice z vsega sveta (zbrala Maggie Pearson). Francoska ljudska pravljica se imenuje Lisjak in petelin, Irska pa nosi naslov Polje grintavk. Učencem je bila bolj povšeči francoska pravljica, saj so samemu dogajanju lažje sledili. Učenci so se nato razdelili v skupine po tri osebe, vsaka skupinica pa je dobila kartografsko gradivo. Posebnost tega je bila, da je bil čisto vsak atlas drugačen. S pomočjo različnih kazal so poiskali države, Irsko ali Francijo, si ogledali podatke, ki jih je določeni Atlas nudil skupini in nato v treh stavkih poročali ostalemu razredu, kaj so si od prebranega najbolj zapomnili. Seveda pa smo tudi na matični šoli postavili dva stenčasa o Mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, enega v jedilnico, da je na voljo čim večjemu število oči učencev, drugega pa pred knjižnico.  

Dostopnost