Na OŠ Loka Črnomelj se bomo tudi letos vključili v računalniško tekmovanje Bober, ki poteka v več kot 20 državah. Glavni cilj Bobra je vzpodbujanje zanimanja učencev za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) in informatiko kot temeljnega znanja s tega področja. Tekmovanje pomaga vključiti začetno zanimanje in učenje otrok o računalnikih in IKT-programih v šolah. Bober vzpodbuja otroke k bolj zavzeti in kreativnejši uporabi sodobnih tehnologij in učnih aktivnosti. Učenci bi morali skupaj zbirati ideje in se pogovarjati o svojih izkušnjah. Ker IKT postaja pogosto uporabljano orodje pri izobraževanju, to igrivo tekmovanje lahko zagotovi, da tako fantje kot dekleta pridobijo novo znanje. Želimo si, da bi Bober vzpodbudil učence k učenju veščin in osvajanju temeljnega znanja, ki ga bodo v prihodnosti potrebovali na trgu dela.

· Vsak udeleženec prejme priznanje, uspešnejši bronasto priznanje. Od 6. do 9. razreda je za najboljše tudi državno tekmovanje.

· Šolsko tekmovanje bo potekalo v tednu od 15. do 19. novembra. Je odprtega tipa – sodelujejo lahko vsi zainteresirani od 2.–9. razreda.

· Učenci 2.–5. razreda rešujejo natisnjene naloge. Učenci neobveznega izbirnega predmeta računalništvo jih bodo reševali pri uri, ostali po dogovoru z razrednikom.

· Učenci 6.–9. rešujejo naloge na računalniku. Za ta namen bo za prijavljene rezervirana računalniška učilnica. Učenci 6.–9. r., ki obiskujejo računalniške predmete in se tekmovanja udeležijo v sklopu pouka, ostali zainteresirani se morajo obvezno prijaviti preko obrazca. Prijave zbiramo do nedelje do 20. ure.

· Tekmovanje bo potekalo v računalniški učilnici. Preden vstopi nova skupina, se računalnica tudi razkuži, učenci pa morate ves čas reševanja nositi tudi zaščitne maske. Če je učenec v karanteni, se tekmovanja lahko udeleži tudi na daljavo.

· Če ste v karanteni, se vseeno prijavite, saj boste lahko tekmovali od doma. Na vaš elektronski naslov vam bom poslala obvezno kodo za tekmovanje.

· Za vajo pred tekmovanjem lahko rešujete naloge s preteklih tekmovanj, ki jih najdete na naslovu https://tekmovanja.acm.si/?q=bober/naloge-rešitve. Na tem naslovu najdete tudi knjižice z rešitvami iz preteklih let ter tekmovalne pole za nižje razrede.

· Za dodatne informacije sva vam na voljo mentorici Katarina Pavlakovič in Sonja Malnarič.