Takoj po novem letu je mlade gasilce OŠ Loka Črnomelj prijetno presenetil predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik. Mladi gasilci OŠ Loka Črnomelj vsako leto izdelajo novoletne voščilnice in jih pošljejo več ljudem, povezanim z gasilstvom. Malokdaj se zgodi, da jim tudi kdo odpiše. A letos se je to zgodilo. Odpisal jim je sam predsednik GZ Slovenije. In da je bilo navdušenje še večje, je voščilnico napisal z roko. Zelo, zelo so je bili veseli in navdušeni nad njeno vsebino. 

 »Predsednik, vi nas kar obiščite. Se že veselimo snidenja.« 

Mladi gasilci OŠ Loka Črnomelj ter mentorici Ana Gregorac in Sonja Malnarič