18., 19. in 20. januarja 2022 smo v sklopu interesne dejavnosti organizirali tečaj smučanja na Gačah. Prijavilo se je 13 otrok. Razdelili smo jih v dve skupini, in sicer na začetnike in nadaljevalno skupino. 

Pri začetnikih nam je uspelo doseči več, kot smo pričakovali, saj so sedaj sposobni samostojnega smučanja in uporabe vlečnice. Pri nadaljevalni skupini pa lahko učence pohvalimo, saj so izboljšali gibanje na smučeh ter vožnjo v ožjem in širšem hodniku. Spoznali so se tudi z zarezno tehniko.  

Vsekakor so učenci vsrkali ogromno novega znanja. Najpomembneje pa je, da so tri dni uživali v prekrasnem vremenu in naravi. 

Tečaj sva vodila učitelja športa Rok Weiss in Marko Šikonja. 

Rok Weiss, učitelj športa