Uspešno smo oddali prijavno na natečaj Junaki našega časa, ki ga razpisuje Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva v Sloveniji. Upamo, da bomo komisijo prepričali, da si zaslužimo nazive Junaki našega časa in zastavo.  

V šolskem letu 2021/2022  smo se na OŠ Loka Črnomelj odločili, da učencem ponudimo ID Vitezi dobrodelnosti in prostovoljstva, da bi  razvijali občutek empatije, solidarnosti, odgovornosti, prostovoljstva in pozitiven odnos do okolja.  V interesno dejavnost Vitezi dobrodelnosti in prostovoljstva je bilo na naši šoli vključenih 106 prostovoljcev, ki so pod mentorstvom osmih mentorjev opravili 1470 prostovoljskih ur. Prostovoljne aktivnosti so bile namenjene nudenju učne pomoči učno šibkejšim učencem; skrbi za socialno šibkejše v skupnosti; starostnikom in uporabnikom društev, ki nimajo svojcev, da jim pričaramo nasmeh na obraz, ter pomoči tistim, ki jo potrebujejo; prostovoljcem društev v Občini Črnomelj se zahvaljujemo za veliko požrtvovalnost, nesebično delo in njihov velik pomen v naši družbi; premišljeno ravnanje z materialnimi stvarmi in odpadki ter zavedanje, da se spremembe zgodijo zaradi nas in z našim aktivnim odzivanjem na potrebe v skupnosti. Poleg pozitivnega vpliva prostovoljnih aktivnosti v skupnosti pri posameznikih, ki so jo bili deležni, so z njo naši prostovoljci pridobivali nova znanja, spretnosti, veščine in koristne življenjske izkušnje.  

Prostovoljske aktivnosti smo na šoli skrbno načrtovali že od začetka šolskega leta. Aktivnosti smo prilagajali glede na omejitve zaradi prisotnosti virusa COVID-19 in potreb skupnosti. Pri izvedbi različnih aktivnosti smo se uspešno povezali z organizacijami in društvi v lokalnem okolju. Izvedene aktivnosti smo objavljali na spletni strani šole, prepoznane pa so bile tudi v lokalnem mediju.  

Z opravljenim delom smo na šoli zadovoljni in ponosni. Z veseljem bomo vsebine učencem ponujali tudi v novem šolskem letu. 

  Sonja Štefanič in Sonja Malnarič, vodji projekta