Učenci 1. in 2. P PŠ Adlešiči sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo

V kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda smo sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo.

V uvodu smo razmišljali o počutju v različnih čustvenih stanjih (veselje, navdušenje, žalost, jeza) in predstavili primere.

V nadaljevanju smo ob slikanici Pomagaj gusarju Niku najti pravo pot (Karmen Mandl) trenirali svoje supermoči odločanja in zaupanja vase.

Združili smo moči in preko plakata predstavili nekaj čudovitih trenutkov. Risbe so učenci uredili in nalepili na plakat. Dodali so naslov.

Naš plakat je bil v društvu Sobivanje izbran za razstavo, ki bo v Novem mestu.

V razredu bomo s spodbujanjem prijateljstva nadaljevali. Izdelali bomo kozarec čudovitih trenutkov. V njem bomo zbirali risbe in zapise o dogodkih. Konec meseca bomo zapise predstavili.

Tadeja in Renata