V sredo, 14. 9. 2022, so imeli učenci 1. razreda tehniški dan Promet. Obiskal nas je policist Tone. Učence 1. in 2. razreda je seznanil s pravili obnašanja in pomenom varnega ravnanja v različnih prometnih situacijah. Ogledali smo si varne in nevarne dele poti v bližnji okolici naše šole.   

Na šolskem igrišču smo utrjevali prometna pravila preko gibalne igre »vozila«. Izdelali smo semaforje. 

Preživeli smo drugačen, zanimiv in poučen dan. Preko različnih dejavnosti in igre smo se naučili veliko novega.  

Učiteljici Tadeja in Renata