Na OŠ Loka Črnomelj ter podružnicah in dislociranih enotah smo v tednu od ponedeljka do petka (3. 10. -7. 10.) vsak dan brali. Brali smo prvo šolsko uro in sicer vsi učenci vsaj 5 minut na začetku ure. Akciji so se pridružili tudi učitelji in ostali strokovni delavci. Nekateri učenci so brali leposlovje, nekateri pesmi, nekateri pa so raje brali odlomke iz beril. Mlajši učenci so prisluhnili učiteljicam, 2. in 3. razredi pa so ta teden prisluhnili tudi knjižničarki, ki jim je prebrala pravljico v rimah, Veveričji prepir. Učencem so bile v knjižnici na voljo za izposojo razstavljene knjige na temo gibanja in branja. Učenci so si lahko izposodili športne kriminalke, zgodbe o prigodah iz taborjenja, zgodbe o košarki, nogometu, hokeju, jahanju in pohodništvu. Na voljo so imeli tudi knjige na temo zgodb pred obstojem elektronskih naprav. Učenci so imeli na voljo tak izbor gradiva ker je bilo v letošnjem letu izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja 2022 misel irskega pisatelja Richarda Steela, ki je že v 17. stoletju poudarjal povezanost med umom in telesom, med gibanjem in športom ter duševnim razvojem: “Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.
Hvala vsem sodelujočim.