Na OŠ Loka Črnomelj vsako leto obeležujemo tudi Evropski dan jezikov, ki ga praznuje 46 držav. Različne dejavnosti se pričnejo izvajati 26. 9., ter potekajo dlje časa. V letošnjem šolskem letu sta učiteljica angleščine, Helena Kambič in učiteljica nemščine, Petra Poplašen, združili moči in z učenci popestrili pouk jezikov z iskanjem frazemov. Učenci knjižničarskega krožka so pod mentorstvom knjižničarke Urše Prus ustvarili plakat z državami ter v knjižnici iskali knjige evropskih avtorjev. Učenci interesne dejavnosti so ustvarili kazalke z barvami držav in tako označili knjige na razstavi v knjižnici. V jedilnici si lahko učenci ogledajo plakat frazemov v različnih jezikih ter plakat evropskih držav. Izvedene dejavnosti smo tudi uvrstili v pedagoški forum Zavoda za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022.