Podružnica Adlešiči

V šolskem letu 2022/2023 je na šoli 41 učencev. Prvič je šolski prag prestopilo šest prvošolcev.

Pouk poteka za 5. razred samostojno, za 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred pa kombinirano. Učence 1. in 2. razreda poučujeta Renata Grguraš in Tadeja Kuzma, učence 3. in 4. razreda poučuje Ana Gregorac, učence 5. razreda pa Darko Kočevar.

Učenci od 1. do 5. razreda znanje iz angleščine osvajajo pri Jeni Kure. Predmet gospodinjstvo v 5. razredu poučuje Alenka Mravinec. Otroški pevski zbor Kresničke in glasbeno umetnost v 5. razredu poučuje Helena Banovec. Učenci 4. in 5. razreda imajo možnost obiskovanja NIP– računalništvo, ki ga poučuje Sonja Malnarič.

Učenci od 1. do 5. razreda obiskujejo podaljšano bivanje. Izvaja ga več učiteljev: Renata Grguraš, Alenka Mravinec, Ana Gregorac, Jeni Kure in Tadeja Kuzma. Učenci imajo možnost kosila, ki ga hišnik s šolskim kombijem pripelje iz kuhinje OŠ Loka Črnomelj.

Jutranje varstvo poteka od 6.45 naprej. Podaljšano bivanje je organizirano do 15.10.

Enkrat tedensko učence obišče knjižničarka matične šole in vodi izposojo knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

To šolsko leto imajo pouk na PŠ Adlešiči tudi učenci 5. razreda matične šole (2 oddelka).

Za malico in urejenost šole skrbi Ružica Šinkovič.

Učenci naše šole so vključeni v naslednje interesne dejavnosti: angleščina (1. razred), folklora, igriva matematika, otroški pevski zbor Kresničke, šolski ekovrt, Župančičeva bralna značka, recitatorski in dramski krožek, Društvo mladi gasilec, eko bralna značka, vitezi dobrodelnosti in prostovoljstva ter kamišibaj.

Ob šoli imamo zelenjavne, zeliščne in cvetlične gredice ter sadovnjak. V šolskem letu 2021/2022 so učenci s pomočjo mentoric obnovili znak ŠOLSKI EKOVRT.

Med šolskim letom bomo sodelovali na različnih tekmovanjih (Matemček, Logična pošast, tekmovanje iz razvedrilne matematike, Cankarjevo tekmovanje, matematični kenguru …), v projektih (Pravljični potujoči kovček, projekti Sobivanja …) in na natečajih (Evropa v šoli …).

Sodelovali bomo tudi na prireditvah matične šole (Pokaži, kaj znaš, Pojem, plešem in igram …), na folklorni in pevski reviji, na proslavi ob krajevnem prazniku v Adlešičih in na drugih prireditvah ter dogodkih v kraju.

S starši načrtujemo izvedbo dveh delovnih akcij (jesensko in spomladansko). Jeseni in spomladi bomo izvedli akciji zbiranja odpadnega papirja.

Dneve dejavnosti bomo izvajali v sodelovanju z učenci in učitelji matične šole ali samostojno.

Učenci 2. razreda se bodo udeležili tridnevne šole v naravi v CŠOD Lipa Črmošnjice (marec 2023), učenci 5. razreda pa petdnevne šole v naravi na Debelem rtiču (junij 2023).

Vodja Podružnične šole Adlešiči je Tadeja Kuzma.

ŠOLSKI ZVONEC

JUTRANJE VARSTVO 6.45 – 8.20

PREDURA 7.30 – 8.15

1. URA 8.20 – 9.05
2. URA 9.10 – 9.55

MALICA 9.55- 10.15

3. URA 10.15 – 11.00
4. URA 11.05 – 11.50
5. URA 11.55 – 12.40

KOSILO 12.40-13.00

6. URA 13.00 – 13.45
7. URA 13.50-  14.35

PODALJŠANO BIVANJE (OPB) ADLEŠIČI (1. – 5. RAZRED)

1. URA  12.40 – 13.30
2. URA 13.30 – 14.20
3. URA 14.20 – 15.10

TELEFON

(07) 307-00-03

i

ZGODOVINA ŠOLE

Prvo izobrazbo so Adlešičani in okoličani prejemali že pred več kot 100 leti v lesenem hramu na farovškem vrtu. Poučeval jih je Franc Šeringer, ki po izobrazbi ni bil učitelj in je prihajal v Adlešiče iz Črnomlja.

Leta 1860 je bila v Adlešičih dograjena šola, to je današnja Vrliničeva gostilna. Prvi redni učitelj je bil Janez Gantar.

Stara šola je sčasoma postala pretesna, zato so izdelali načrte za novo šolsko poslopje. Zidavo tega je prevzel podjetnik Roman Treo iz Ljubljane 11. februarja 1913. V dobrem letu dni je bila stavba dograjena in pouk v njej se je pričel v maju 1914.

Med drugo svetovno vojno (v letih 1941 in 1942) so šolo zasedli italijanski vojaki. Po kapitulaciji Italije se je vanjo vselila bolnica Karlovškega odreda. Ker je bilo šolsko poslopje zasedeno, je potekal pouk po posameznih vaseh: v Adlešičih, Gorenjcih, v Velikih selih in Dolenjcih. 29. avgusta 1944 so Nemci šolo požgali.

Po vojni so začeli požgano šolo obnavljati in leta 1954 so jo končno obnovili. Med obnovo je pouk potekal v Vrliničevi hiši. Leta 1960 so na šoli v Adlešičih praznovali stoto obletnico zgraditve šole.

Adlešiška šola je postala v šolskem letu 1973/74 podružnica OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. V šolskem letu 1974/75 sta bila na šoli dva kombinirana oddelka (prvi in drugi ter tretji in četrti razred).

Leta 1989 je adlešiška šola postala podružnica OŠ Loka Črnomelj.

V šolskem letu 1992/93 so zaradi dotrajanosti šolo v Adlešičih prenovili, učitelji in učenci pa so v tem času gostovali v Taborniškem centru v Marindolu. 6. oktobra 1993 je bila slavnostna otvoritev obnovljene šole.

V letih od 1996 do 2000 so na naši šoli gostovali učenci in učiteljice 2., 3. in 4. razreda matične šole Loka Črnomelj.

Ko je pogorela šola v Podzemlju, so se na šolo v Adlešičih leto in pol vozili njihovi podzemeljski učenci razredne stopnje s svojimi učitelji (v šolskem letu 2002/2003 in 2003/2004 – do 20. februarja).