Spoštovani učenci in starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se učenci 1. do 3. razreda vračajo v šolske klopi. Pri tem bomo morali vsi upoštevati navodila in priporočila, da bo delo v šoli potekalo nemoteno in predvsem varno za vse. Pri pripravi navodil smo upoštevali priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda za RS za šolstvo.

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj osnovnih navodil. Podrobna navodila bodo učencem predstavili učitelji v šoli. Podrobnosti pa si lahko preberete v Pravilih ravnanja v OŠ Loka v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19.

Spremenjen vozni red šolskega avtobusa

  • DOVOZI

URA RELACIJA/VSTOPNA MESTA

7:50 Griblje

7:45 Butoraj-Drage

8:05 Jerneja vas

7:45 Rodine-Naklo-Rožič Vrh-Svibnik

7:45 Stražnji Vrh-Hajka-Dobliče-Kanižarica

8:00 Marindol-Adlešiči

8:00 Tribuče-Adlešiči

8:00 Ručetna vas-Lokve

  • RAZVOZI

Razvoz je samo eden v vse smeri in sicer ob 13.15 za OŠ Loka in 13.30 za Podružnico Adlešiči.

Prihod v šolo

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo po oddanem razporedu. Predvidene imamo tri skupine jutranjega varstva in sicer:

  1. skupina 6.30 do 8.20
  2. skupina od 7.00 do 8.20
  3. skupina od 7.30 do 8.20

Učenci vozači pridejo v šolo ob 8.15 in gredo v svoj razred. Razporejeni so v manjše skupine (največ 15 učencev). Prvi razredi se razdelijo (iz 2 bodo 4 skupine), drugi razredi ostanejo nespremenjeni, tretji razredi pa iz 3 oddelkov imamo 4. skupine.

Učenci ne vozači, ki prihajajo  v šolo peš, naj pridejo ob 8. 10.

Pri vhodu v šolo bo dežurni učitelj, ki bo pazil za distanco med otroki in opozarjal na razkuževanje rok že ob vstopu v šolo in jih po potrebi usmerjal do matične učilnice. Učenci gredo po šoli  v koloni in v razdalji 1,5 m. Takoj pri vhodu v šolo si morajo roke razkužiti z razkužilom. Učenci se do nadaljnjega ne preobuvajo. Učenci bodo z obutimi čevlji in z obema nogama stopili na podlago z razkužilom. Garderob ne bomo uporabljali.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje bo za učence organizirano od 11.55 do 15.40. Točen razpored učencev po skupinah bodo učencem posredovali razredniki v ponedeljek, 18. 5. 2020.   Starši na otroka počakate pri vhodu. Prevzem bo možen ob 12.15, 13.15 in 14.15. Pri prevzemu bo pomagal tudi dežurni učitelj.  Po 14.30 bo za prevzem otrok poskrbel učitelj podaljšanega bivanja.  Dežurni učitelj bo imel  seznam učencev in urnik učiteljev PB. Dežurni učitelj  bo poklical učitelja PB, slednji bo na vhod napotil učenca. Starši ne vstopajo v šolo, sledijo označbam in skrbijo za ohranjanje varnostne razdalje (1,5 m), ko čakajo na prihod svojega otroka.

 Prehrana

Vsi prijavljeni bodo imeli šolsko malico in kosilo.

 

 

Dragi starši, naprošamo vas, da otroka pripravite na ponoven prihod v šolo v okoliščinah, ki jih nam predpisuje NIJZ. Hvala za razumevanje.

S skupnimi  močni bomo zmogli uspešno zaključiti šolsko leto. 

Vodstvo šole