Skoči na glavno vsebino

Datum: 16. 12. 2021, ob 7.30

Sestanek je potekal v predavalnici šole ter preko aplikacije MS Teams. Prisotni so bili predstavniki vseh oddelkov od 4. do 9. razreda, razen predstavniki 4. a in 8. b. Predstavnica 9. b je bila prisotna preko aplikacije MS Teams.

Poleg učencev sta bila prisotna še vodja šolske skupnosti in podravnateljica OŠ Loka Črnomelj.

Dnevni red:

1. Sklepi zadnjega sestanka

2. Pobude in predlogi

3. Volitev predstavnikov v občinski šolski parlament

Ad 1.

Preverili smo prisotnost učencev.

Na zadnjem sestanku smo izvolili vodstvo ŠS in predstavnike Zdrave šole.

Devetošolci so sprejeli prvošolčke in z njimi preživeli uro športne vzgoje ter jih vodili po šoli.

Z učenci 2. in 3. razreda smo imeli sestanek v Poslovni hiši Stratus.

Ad 2.

Učenci so predlagali, da bi se zopet dovolilo hoditi na WC tudi med odmori, vendar pa to žal trenutno zaradi navodil NIJZ še ni mogoče.

Učenci 4. razredov so predlagali ukinitev plastičnih kozarčkov pri malici. Pozvali so k uporabi kovinskih skodelic. Predlog bomo predstavili šolskim kuharicam in preverili, ali se v trenutnih razmerah to da urediti.

Učenci 6. a razreda so povedali, da imajo v učilnici 11 težave s projektorjem. O tem bodo obvestili računalnikarje. Opozorili smo učence, da v takšnih primerih, če je kaj narobe s šolskimi učili, ni potrebno čakati na sestanek šolske skupnosti, ampak lahko o tem sami obvestijo tehnično osebje šole.

Učenci 8. c razreda so zaprosili, da se v učilnico 3 doda še en projektor, saj je tam trenutno le pametna tabla, ki pa je zelo nizka in je zato pogosto slabo videti. Zaprosili so, da bi se namestil nov projektor, da bi lažje spremljali snov, ko pametna tabla ni potrebna. Vodstvo bo preverilo, ali so na voljo še kakšni projektorji in bodo poskušali uresničiti to prošnjo.

Učenci so opozorili, da v garderobi pri starem vhodu nekdo razmetava čevlje in bunde, obrača stojala in kljukice za obešanje. Sklenjeno je, da se bo med navodila dežurnega učenca zapisalo tudi, da redno preverja stanje v garderobi in v primeru morebitnega vandalizma na to opozori učitelje.

Učenci so vprašali, ali bodo v novi šoli na voljo garderobne omarice za učence. Kolikor vemo, so omarice v načrtu in naj bi bile vključene v novi šoli.

Učenci so opozorili, da dijaki SŠ Črnomelj na postajališču pred OŠ Loka Črnomelj pogosto mečejo petarde in druga pirotehnična sredstva. Učenci 5. razredov so skozi okna učilnic opazili dijake, kako mečejo petarde pred poslopjem srednje šole. Učenci so tudi zatrdili, da so videli nekatere dijake, da iz učilnic mečejo petarde skozi okno. Sklenjeno je, da bo šolska skupnost napisala pismo SŠ Črnomelj, v katerem jih bo opozorila na ta problem in jih prosila za ukrepanje.

Podravnateljica je opozorila učence, naj bodo pozorni na vandalizem v šoli in v njeni okolici in da naj bodo zgled svojim sošolcem ter jih opozarjajo, če bo prišlo do morebitnih zlonamernih dejanj.

Ad 3.

Tema letošnjega šolskega parlamenta je Moja poklicna prihodnost. Kot predstavnike OŠ Loka Črnomelj so bili v občinski šolski parlament izvoljeni: Anja Tomanič, Anej Frice, Katarina Absec in Kevin Mikložič.

Z izvoljenimi predstavniki bomo v prihodnosti imeli srečanje, da se skupaj pripravimo na občinski šolski parlament.

Sestanek smo zaključili ob 8.10.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                       Predsednica ŠS: Anja Tomanič

Dostopnost